Nieuws

Rapport Doelmatig beheer waterketen

Onder begeleiding van het Waterketen Overleg o.l.v. de dg Milieu is een gezamenlijk rapport Doelmatig Beheer Waterketen gemaakt dat op 30 maart aan minister Huizinga is aangeboden met het doel om in het Bestuurlijk Overleg Waterketen, waarin alle betrokken overheidspartijen deelnemen, overeenstemming te bereiken over de wijze waarop de uitdaging zal worden aangaan om de daarmee gemoeide besparing van 550 miljoen euro op het totaal van jaarlijkse kosten van 4,4 miljard euro in 2020, ook daadwerkelijk te realiseren. Dat betekent dat de voorziene kostenverhoging van ongeveer 600 miljoen euro, die veroorzaakt wordt door rioolvervanging, klimaatadaptatie (afvoeren van meer regenwater) en waterkwaliteitsverbetering grotendeels kan worden gecompenseerd door besparingen. Lees meer

studenten werken aan nieuwe oplossingen voor afvalwaterzuivering

Het tv programma 'Made in Overijssel' op RTV Oost laat zien hoe synergie, creatie en innovatie ontstaan tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en studenten. Studenten van de universiteit van Twente werken aan de hand van cases aan innovatieve oplossingen voor echte problemen. Eén van de cases die in dit programma wordt behandeld is die van het Waterschap Regge en Dinkel op het gebied van afvalwaterzuivering.        Lees meer

workshop Samen innoveren in de waterketen

Graag nodigen wij u uit voor de workshop ‘Samen innoveren in de waterketen’. Deze workshop vindt plaats in het kader van de Routewijzer Innovatie die hoort bij de langetermijnvisie Verbindend Water (zie ook www.samenwerkenaanwater.nl). Lees meer

Gezamenlijk onderzoek naar geneesmiddelen in het water

Op welke plaatsen in het beheersgebied van de Utrechtse waterschappen komen geneesmiddelen voor in het oppervlaktewater en welke maatregelen zijn nodig om de (drink)waterkwaliteit te kunnen waarborgen? Die vragen staan centraal in een onderzoek waarvoor zes partijen samenwerken. Lees meer

Besparing in de Zeeuws-Vlaamse afvalwaterketen

Door een slimme samenwerking te realiseren binnen het afvalwatersysteem van de gemeenten Terneuzen en Sluis en het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, bespaarden de gemeenten miljoenen. Naast milieueconomische winst en tijdwinst betekende de samenwerking een besparing van in totaal €11,4 miljoen. De drie Zeeuws-Vlaamse waterpartners hebben inmiddels een afvalwaterakkoord getekend. Lees meer