Nieuws

Werkconferentie in beeld

Meer dan 300 waterwerkers kwamen donderdag 8 maart jl. naar Utrecht om samen de volgende stap te maken in de uitvoering van het Bestuursakkoord Water (BAW). De werkconferentie werd geopend door Staatssecretaris Joop Atsma, die zich tevreden toonde met de bereikte resultaten: ‘Ik ga ervan uit dat de ketenpartijen elkaar nu echt weten te vinden en dat de ‘stok achter de deur’ in de kast kan blijven. Het is wel zaak dat we elkaar scherp houden.’ Lees meer

‘Goed van start, maar ook een tandje bij en op de pedalen’

Processen optimaliseren, inspelen op nieuwe ontwikkelingen, effectiever werken en kosten besparen. Het is slechts een greep uit alle kansen en mogelijkheden. Hein van Stokkom en Huub Keijzers namen op 8 maart jl. deel aan een rondetafelgesprek tijdens de werkconferentie Bestuursakkoord Water. Op deze pagina leest u wat zij met de aanwezigen deelden plus een compacte aanvulling. Lees meer

Tien tips voor optimaal samenwerken

De strategische agenda verbinden met de praktijk. Dat was het thema van de werkconferentie Bestuurakkoord water op woensdag 8 maart. Tijdens de werksessie 'Goede voorbeelden waterketen' presenteerde Winnet enkele voorbeelden van samenwerking. Na afloop van de presentatie kwamen tijdens de rondetafelgesprekken verschillende vragen aan bod: Lees meer

Waterketen in Groningen is in beweging

Innovatie hoeft niet in de techniek te zitten Na het sluiten van het Bestuursakkoord Water in 2011 zijn waterketenpartners overal in het land hard aan de slag gegaan om te zoeken naar mogelijkheden voor nauwere samenwerking. In Groningen is men al ruim zes jaar eerder begonnen met nadenken over dit onderwerp. Met als tastbaar resultaat dat her en der de eerste waterkettinkjes zijn gevormd. Maar hoe smeed je dat nu tot één stevige keten? Drie betrokken bestuurders – Arike Tomson (Waterschap Noorderzijlvest), Jan Bessembinders (Gemeente Stadskanaal) en Harmen Hoogeveen (Waterbedrijf Groningen) – over het belang van elkaar leren kennen en het delen van gezamenlijke successen. Lees hier het hele artikel (p.14-16) Lees meer