Nieuws

Alle waterwetgeving in één online handboek

Wie actief is in de wereld van het (afval)waterbeheer, heeft met veel wet- en regelgeving te maken. Daarbij wordt deze wereld gekenmerkt door een snelle opeenvolging van veranderingen. Veel wetten zijn gewijzigd, verdwenen of gekomen en het einde van de ontwikkelingen is voorlopig nog niet in zicht. Lees meer

Samenwerken in de afvalwaterketen is mensenwerk

Doelmatig samenwerken in het stedelijk waterbeheer begint bij interesse. We kunnen meer kwaliteit realiseren als we interesse tonen in wat anderen beweegt en in wat zich in de echte praktijk voordoet: klein, lokaal en concreet. Via interesse, begrip en waardering, ontstaat vertrouwen. Dan kan het échte samenwerken beginnen. Lees meer

Bent u katalysator van de verandering?

Ziet u het als een uitdaging om over de grenzen van uw eigen werk heen te kijken? Fungeert u als katalysator en geeft u een impuls aan samenwerkende partijen in de regio’s om nieuwe wegen en oplossingen te vinden? Lees meer

Stok achter de deur afspraak

In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat er een verkenning plaatsvindt naar de mogelijkheden om de samenwerking af te dwingen. De zogenaamde stok-achter-de-deur-afspraak. Deze zal in werking treden bij onvoldoende voortgang. Het afgelopen jaar is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke invulling. Lees meer