Nieuws

Monitoren van de resultaten

Begin mei hebben VNG en UvW een ledenbrief gestuurd met daarbij een overzicht van de voortgang en het resultaat van het bestuursakkoord water, onderdeel afvalwaterketen. Het overzicht richtte zich op de eerste financiële resultaten en op de voortgang van het uitwerkingsproces. Staatsecretaris Atsma heeft de jaarlijkse rapportage water in beeld toegestuurd aan de Tweede Kamer. Ook daarin wordt ingegaan op de voortgang en het resultaat van het bestuursakkoord water. Lees meer

15 kenniscoaches benoemd

Stichting RIONED heeft 15 kenniscoaches geselecteerd. Zij kunnen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven ondersteunen die samenwerken om het bestuursakkoord voor de waterketen uit te voeren.  Lees meer

Symposium “Samenwerken aan water”

Op 10 mei kwamen verschillende “trekkers” bijeen vanuit verschillende disciplines om verder te praten over de samenwerking in de waterketen. In het Aluminumhuis van Houten werd de aftrap gegeven door Guy Henckens, waarin ingegaan werd op verschillende theorieeen rondom samenwerking. Lees meer

Regiobijeenkomsten hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Vele raadsleden van gemeenten zijn nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden tot samenwerking in de waterketen. Daarom organiseert het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de diverse regio’s van haar beheersgebied kennismakingsbijeenkomsten over de waterketen. Lees meer