Nieuws

Het Waterketenjournaal: waar staan we?

Samenwerken aan water is nu ruim twee jaar onderweg. Een goed moment om opnieuw stil te staan bij wat er is bereikt en wat er nog moet gebeuren. Op 18 juni 2012 presenteerde Hein van Stokkom tijdens de Bestuurdersdag in Venlo het ‘Waterketenjournaal’. Van Stokkom is secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta en co-voorzitter van het kernteam Samenwerken aan Water. Lees meer

West- en Midden-Brabant: Gemeenten en waterschappen gaan samen aan de slag

De colleges van de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem hebben samen met de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland een Plan van Aanpak vastgesteld voor de samenwerking op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering. Lees meer

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Mill en Sint Hubert ondertekenen overeenkomst

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Mill en Sint Hubert starten een pilot waarin het waterschap voor twee jaar het beheer en onderhoud van de gemeentelijke rioolgemalen uitvoert. Doel: samenwerken aan de meest efficiënte en goedkope ‘afvalwaterketen'. Op 11 juni ondertekenden wethouder Jos van den Boogaart en Dagelijks Bestuurslid Piet Beltman de overeenkomst. Lees meer

Waterwinst TAAK 2.0: actie!

De 14 gemeenten in Twente en het waterschap Regge en Dinkel willen intensiever samenwerken op het gebied van riolering en waterzuivering. Lees meer