Nieuws

Van elkaar leren geeft energie

Op 26 september 2012 vond in Kasteel Groeneveld in Baarn het Symposium Waterketen plaats. Onder het motto ‘Stay connected’ konden de deelnemers ervaringen op het gebied van samenwerking in de (afval)waterketen delen. Daarnaast werd energie gedeeld in de workshops. Die hadden zowel een inhoudelijke als procesmatige invalshoek. Het symposium was weer een uitstekende gelegenheid om van elkaar te leren en tot nog meer synergie te komen. Lees meer

Brabantse samenwerking op het gebied van de biobased economy

De Brabantse waterschappen en vijftien Brabantse bedrijven hebben onlangs afgesproken dat ze nauwer gaan samenwerken bij het terugwinnen van energie- en grondstoffen uit industrieel afvalwater. Nu wordt het afvalwater in zuiveringsinstallaties meestal verwerkt tot slib. Het doel is om uit het afvalwater vezels, mineralen en organische stoffen terug te winnen om ze vervolgens opnieuw te gebruiken als grondstof voor bijvoorbeeld meststoffen, papier, chemicaliën en bioplastics. Wat overblijft kan worden omgezet in biogas. Op deze manier kan Noord-Brabant zijn afhankelijkheid van fossiele grondstoffen, zoals aardolie op den duur sterk verminderen, zo is de verwachting. Lees meer

Doe mee aan de Waterinnovatieprijs 2012

Vernieuwende ideeën en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken dit jaar voor het eerst kans op de landelijke Waterinnovatieprijs. De waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen, werken dag en nacht aan oplossingen voor het waterbeheer.   Lees meer

Visitatie en interventieladder

In het bestuursakkoord water (BAW) is een afspraak opgenomen over zogenaamde 'stok achter de deur' wetgeving voor het geval de afspraken in het waterketendeel van het akkoord eind 2012 onvoldoende voortgang en resultaat opleveren. Deze afspraak is overgenomen uit het akkoord tussen VNG en UvW van 2010. Lees meer