Nieuws

Zo houdt u grip op samenwerking

U werkt samen met andere gemeenten of u wilt een nieuw samenwerkingsverband aangaan. Hoe houdt u regie op de samenwerking? Wat moet u regelen voordat u van start gaat? Welke juridische en organisatorische vormen kunt u kiezen.   Lees meer

Nominaties Waterinnovatieprijs 2012 bekend

De nominaties voor de landelijke Waterinnovatieprijs 2012 zijn bekend. Juryvoorzitter Jacqueline Cramer: “Waterinnovatie te over in Nederland. De kwaliteit van de inzendingen heeft ons positief verrast. Opvallend is de mix van technologische en sociale innovaties binnen het waterbeheer.” Lees meer

Kennismaken met de pilot waterketenbedrijf Fryslân

Op vrijdag 2 november 2012 stond een bijzonder bezoek aan het Sneek op de agenda, op uitnodiging van wetterskip Fryslan en de gemeenten Sudwest Fryslan en Leeuwarden. Bestuurders en ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en een kernteam van de Unie van Waterschappen en de VNG lieten zich informeren over waterinnovatie in Friesland. Het werd een leerzame middag met veel interactie. Lees meer

Adviescommissie Water: Bestuurlijke balans in het waterbeheer

Op 6 november heeft de Adviescommissie Water (AcW) het advies ‘Bestuurlijke balans in het waterbeheer’ uitgebracht. Hierin reflecteert de AcW onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Willem Alexander op de organisatiestructuur van het waterbeheer en haar instrumentarium. Lees meer

Initiatieven in de regio in kaart

Sinds kort is een interactieve kaart met daarop de betrokken partijen bij de verschillende good practices en regio-cases online gezet. Lees meer