Nieuws

Waterketen midden in ingrijpende transitie

De Nederlandse waterketen is volop bezig met ingrijpende ontwikkelingen. Technologie maakt de sector veelzijdiger, efficiënter en duurzamer. De beschikbaarheid van financiële middelen zal de organisatie en infrastructuur van de waterketen echter in sterke mate bepalen. Ook moeten ketenpartners rekening houden met nieuwe toetreders die zich focussen op winstmaximalisatie. Deze ontwikkelingen vragen om een heldere toekomstvisie en meer samenwerking tussen ketenpartners. Lees meer

Pilot rioolvervanging in samenwerkingsverband 5G

De gemeente Renkum gaat het riool vervangen in verschillende straten in de gemeente. De uitvoering van deze werkzaamheden worden als pilot in 5G-verband uitgevoerd. 5G staat voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden die samenwerken, in dit geval op gebied van ingenieursdiensten. Voor dit project wil de gemeente de voorbereiding en begeleiding uitbesteden aan de gemeente Overbetuwe (voorbereiding en engineering) en de gemeente Arnhem (directievoering). Gemeente Renkum voert als opdrachtgever uiteraard de regie en verzorgt de communicatie richting haar inwoners.  Lees meer

Samenwerking afvalwaterketen in de Hoeksche Waard

Met de ondertekening van een beheersovereenkomst en ambitiedocument op dinsdag 26 februari 2013 door de Hoeksche Waardse wethouders en de heemraad van waterschap Hollandse Delta staat een verdere samenwerking in de afvalwaterketen niets meer in de weg. Deze samenwerking kan mogelijk voor de Hoeksche Waard leiden tot een besparing van maar liefst 1,6 miljoen euro in 2020. Lees meer

Watercoalitie start met website en nieuwsbrief

Onlangs is website van het project watercoalitie gestart en in februari is de eerste nieuwsbrief uitgekomen. Watercoalitie is een initiatief van het Ministerie van IenM en brengt publieke, (vaak onverwachte) private partijen , maatschappelijke organisaties bij elkaar.  Lees meer