Nieuws

Bijeenkomst met Commissie Waterketens en emissies

Vrijdag 20 september was er een zogeheten lunchbijeenkomst ‘Samenwerking in de waterketen – het vervolg’ met het doel om interactief van gedachten te wisselen op hoofdlijnen over zaken zoals de regionale ambities, de transities, de scenario’s, de visitatiecommissie, de landelijke ondersteuning en de betrokkenheid van het management in de regio’s. Lees meer

Samen werken aan problemen en oplossingen van de toekomst

Vanuit de twee themagroepen  'afvalwaterbehandeling' en 'watervoorziening' van het waternetwerk, wordt gezamenlijk een symposium georganiseerd op 3 december 2013, met als titel 'Nanotechnologie en Microplastics: (on)opgelost probleem in de waterwereld'. Bijna elke dag worden er nieuwe toepassingen gevonden voor nanotechnologie. De markt groeit razendsnel. Consumenten kopen massaal zonnebrand en vuilwerende kleding met nanodeeltjes, zoals titaanoxiden en zilverionen en tandpasta's en shampoo's met microplastics. Door slijtage en het wassen van deze producten komen nanodeeltjes en microplastics in het watersysteem terecht. Verschillende milieukundigen luidden al in 2009 de noodklok, dat deze deeltjes niet meer op te ruimen zijn, als ze in het watersysteem terecht komen. Lees meer

Droge voeten, kostenoptimalisatie en versterking van het landschap

De stedelijke wateropgave is door Gemeente Emmen, Waterschap Velt en Vecht en Waterschap Hunze en Aa’s op een innovatieve manier aangepakt. De opgave is niet per plangebied opgelost maar gekoppeld aan een totaalvisie op de waterstructuur. In een slim samenwerkingsproces kwamen maatregelen in beeld die kosteneffectief zijn en een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit opleveren. Bovendien wordt voor nieuwe plannen bovenplanse compensatie mogelijk gemaakt. Deze beleidsvoorbereiding moet leiden in een –door de gemeenteraad vast te stellen- Structuurvisie Water. Lees meer