Nieuws

Videojournaal Oktober

In deze editie onder meer aandacht voor het LEF Symposium, de visitatiecommissie en innovatie. Bekijk nu het journaal via onderstaande link. Lees meer

LEF Symposium Waterketen 2013

Op 3 oktober 2013 vond het symposium Samenwerken aan Water in Utrecht plaats. In samenwerking met het LEF future center Rijkswaterstaat stonden tal van workshops op het programma. Daarmee konden de deelnemers elkaar inspireren om hun samenwerking te versterken. Het motto van het symposium luidde ‘Denken en doen in de waterketen, tijd voor actie!’. Dat concrete actie nodig is, vond ook Karla Peijs, voorzitter van de visitatiecommissie. Lees meer

Waterinnovatieprijs

De waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen, werken dag en nacht aan oplossingen voor het waterbeheer. Dit doen zij niet alleen; overheden, bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties en particulieren leveren gezamenlijk een onmisbare bijdrage aan het waterbeheer in Nederland. Met de uitreiking van de Waterinnovatieprijs benadrukken de waterschappen het belang van waterinnovaties, onderlinge samenwerking en het delen van ‘best practices’. Lees meer