Nieuws

Vitens opent Waterwingebied Rectum Ypelo

Het waterwingebied Rectum-Ypelo is feestelijk geopend. Na tien jaar kwam er daarmee een einde aan het project om de waterwinning te verplaatsen en de waterbuffer Dakhorst aan te leggen.  Lees meer

Samenwerking afvalwaterketen goed op weg

Gemeenten en waterschappen zijn goed op weg om te besparen in de afvalwaterketen. Volgens de Visitatiecommissie Waterketen onder leiding van Karla Peijs blijft de samenwerking nog wel achter in 20% van de regio’s. De Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan er vanuit dat door een tandje bij te zetten de afgesproken besparingen uit het Bestuursakkoord Water in 2020 worden gehaald. Lees meer

Besparen door renovatietechnieken

Ruud Wolkorte (gemeente Raalte) is lid van het Rivus-expertteam Renovatietechnieken: "Het besparingspotentieel benoemd in het regionale feiten onderzoek is aanwezig. Nog mooier, deze besparing wordt momenteel jaarlijks al voor een aanzienlijk deel behaald. Op basis van de na 2010 uitgevoerde en geprogrammeerde maatregelen is een besparing van minimaal 14% reëel. Het is de verwachting dat de besparing uiteindelijk veel hoger uitpakt." Lees meer

Verlengen levensduur van objecten in de afvalwaterketen

Freddy ten Kate (gemeente Deventer) is trekker van het Rivus-expertteam ‘Verlengen levensduur objecten afvalwaterketen': "Voor de vrij-verval-riolering kan circa 20% bespaard worden. In het regionale feitenonderzoek is hiervoor 10% aangenomen. Dit biedt Rivus de mogelijkheid om op dit belangrijke onderdeel meer dan de afgesproken besparingsambitie te behalen." Lees meer