Nieuws

Selectie Nationaal Watertraineeship weer van start

In oktober 2015 start de 11e groep trainees aan hun tweejarig avontuur binnen het Nationaal Watertraineeship (NWT). De komende zes weken is de inschrijving voor kandidaten weer open. Veel starters zijn geïnteresseerd in een plek binnen het NWT.  Lees meer

Prijsvraag 'Waar gaat de riolering naartoe?'

Wat we nu aan riolering in de grond leggen, moet nog tientallen jaren meegaan. Iedereen weet dat beslissingen tot ver in de toekomst gevolgen hebben. Stedelijk waterbeheerders vragen zich dan ook regelmatig af of ze nu maatregelen nemen waarvan ze later zeggen: hadden we het maar anders gedaan.  Lees meer

Waterschappen staan voor innovatie in de waterketen

De waterketen efficiënter maken is en blijft het streven van de waterschappen. De Unie van Waterschappen waardeert daarom de aanmoediging van de Adviescommissie Water in haar advies van 20 april om innovatie in de waterketen verder te versterken. Lees meer