Nieuws

Monitoring update

Het uitvoeren van een goede regionale monitor én stevig onderbouwde landelijke monitor is in meerdere opzichten van belang. Lees meer

Ambtelijke bijeenkomst Scheveningen

Op maandag 30 november jl. was 'Samenwerken aan Water' te gast in het winderige Scheveningen. Gastheer was ditmaal Dunea. Voorafgaand aan de bijeenkomst was er de mogelijkheid tot bezichtiging van de productielocatie.   Lees meer

Limburgse visie

De samenwerking in de Limburgse waterketen werpt haar vruchten af. De afgelopen zes jaar is er in Midden- en Noord-Limburg 11,5 miljoen euro bespaard door meer en betere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en Waterschapsbedrijf Limburg. Lees meer