Nieuws

Regering moet kiezen voor klimaat

Nu de hele wereld zich heeft uitgesproken voor serieuze klimaatmaatregelen, is het tijd dat ook de Nederlandse regering echt kiest voor duurzame energie. Dat stellen de koepelorganisaties van waterschappen, gemeenten, provincies in reactie op het in Parijs bereikte klimaatakkoord. Lees meer

Westland: Afvalwater als bron voor grondstoffen

Rond 2050 zal afvalwater geen afvalproduct meer zijn maar een bron van (zoet)water en grondstoffen. Dat staat in het Strategisch Ketenplan en bijbehorend uitvoeringsprogramma 2016-2018 van het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). Lees meer