Nieuws

Prijsvraag 'Waar gaat de riolering naartoe?'

Wat we nu aan riolering in de grond leggen, moet nog tientallen jaren meegaan. Iedereen weet dat beslissingen tot ver in de toekomst gevolgen hebben. Stedelijk waterbeheerders vragen zich dan ook regelmatig af of ze nu maatregelen nemen waarvan ze later zeggen: hadden we het maar anders gedaan.  Lees meer

Waterschappen staan voor innovatie in de waterketen

De waterketen efficiënter maken is en blijft het streven van de waterschappen. De Unie van Waterschappen waardeert daarom de aanmoediging van de Adviescommissie Water in haar advies van 20 april om innovatie in de waterketen verder te versterken. Lees meer

Afvalwater is waardevol

De gemeente Veghel organiseerde samen met Water Ontmoet Water (WOW) een bijeenkomst om daarmee de kansen in beeld te brengen die samenwerking biedt voor de diverse partijen: voor de lozer, de gemeente en de zuiveraar. Lees het verslag van deze dag en de daarbij behorende presentaties. Lees meer

Monitor BAW

Dinsdag 3 maart heeft de contactpersoon van jouw regio informatie ontvangen over de BAW-monitor. Naar aanleiding daarvan worden vragen gesteld over de samenhang en overlap van deze monitor en de Benchmark Rioleringszorg (2016).  Lees meer