Nieuws

Ambtelijke bijeenkomst Rotterdam

Op woensdag 15 juni was Rotterdam de ontmoetingsplaats van de ambtelijke contactpersonen in de samenwerking in de waterketen. Tijdens diverse bezoeken en presentaties werden innovatieve oplossingen gedeeld waarbij de samenwerking met de stad, het waterschap en het drinkwaterbedrijf centraal stond. Lees meer

De staat van ons water

Minister Schultz heeft op 26 mei de website destaatvanonswater.nl gelanceerd. Hierop vind je informatie over acht belangrijke thema’s uit het waterbeleid waaronder financiën en doelmatigheidswinst.  Lees meer