Nieuws

Waterschap gaat meer energie winnen dan het gebruikt

Afval bestaat niet, alles is grondstof voor een nieuw product. Mede onder dat motto stemde het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe deze week in met de bouw van een nieuwe bio-energiecentrale op het terrein van de afvalwaterzuivering van het schap in Harderwijk. Lees meer

Afvalwater Schoonoord nu gezuiverd in Sleen

De rioolzuiveringsinstallatie in Schoonoord is opgeheven. De inwoners merken er niets van, maar hun afvalwater gaat nu via het nieuwe gemaal en een nieuwe persleiding naar de zuiveringsinstallatie in Sleen. Lees meer

Prinsjesdag 2016: Wateroverlast belangrijkste thema

De Unie van Waterschappen is blij met de aandacht voor water en wateroverlast in de gepresenteerde Prinsjesdagstukken. Het Deltaprogramma 2017 kondigt aan dat er een gezamenlijke aanpak komt voor het voorkomen van wateroverlast. Lees meer