Nieuws

Nederland gaat voor een gezonde Maas

Overheden, waterbedrijven, industrie en milieuorganisaties zijn samen op weg naar een schone, vitale en drinkbare Maas. Dat is de uitkomst van de bijeenkomst ‘Op weg naar een drinkbare Maas’, begin juli in Den Bosch, waarbij 80 koersbepalers aanwezig waren. Lees meer

Slotakkoord Klimaatstroom Zuid online

Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven hebben maandag 4 juni jl. op de Klimaattop Zuid in Breda afspraken gemaakt over allerlei acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie. Lees meer

Herindeling gemeenten en waterketen

Nadat de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Westerwolde zich hebben gevormd, volgen de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier per 1 januari 2019. Wat is de invloed van die herindelingen op de waterketen? Om daar meer over te weten een gesprek met Peter Sijbolts. Lees meer