Nieuws

Provincie Overijssel ondersteunt waterschappen bij ontwikkeling Energiefabrieken

Provincie Overijssel ondersteunt waterschappen bij ontwikkeling Energiefabrieken

Vrijdag 22 september jl. ondertekenden Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta een overeenkomst om samen te investeren in projecten voor het opwekken van duurzame energie.

De provincie stelt onder andere geld beschikbaar om de waterschappen te ondersteunen bij de ontwikkeling van Energiefabrieken op rioolwaterzuiveringen. Hierdoor produceren zij tijdens het zuiveringsproces zelf energie in de vorm van elektriciteit. Die energie wordt deels zelf gebruikt om het rioolwater te zuiveren en deels terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Daarnaast worden daar waar mogelijk ook meerdere hectares aan zonnepanelen geplaatst op daken en terreinen.

Ambitie van Overijssel

De investeringen dragen bij aan de ambitie van Overijssel om in 2023 20% van de energie duurzaam op te wekken. Voor het bereiken van deze doelstelling is zowel energiebesparing als -opwekking van hernieuwbare energie van belang. De partijen zijn ervan overtuigd dat het gebruik van hernieuwbare energie een gezamenlijke maatschappelijke opgave is. Van zowel overheden, inwoners, bedrijven als organisaties in Overijssel. Met de ondertekening treden de twee waterschappen ook toe als kernpartner van het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023, een platform dat sturing geeft aan de realisatie van de provinciale energiedoelen.

...

Lees het hele artikel op duurzaam-actueel.nl

Gerelateerde regio's: