Nieuws

Samenwerking in Bollenstreek leidt tot besparing op kosten verwerking afvalwater

Samenwerking in Bollenstreek leidt tot besparing op kosten verwerking afvalwater

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen hebben het integraal afvalwaterwaterketenplan Bollenstreek 2017-2021 vastgesteld.

In dit plan hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt om zo doelmatig mogelijk samen te werken en zo kosten te besparen, de waterkwaliteit te verbeteren en wateroverlast te voorkomen.

De vijf gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland werken sinds 2009 nauw samen in de afvalwaterketen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van het afvalwater, dat door het hoogheemraadschap wordt weggepompt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, waar het water wordt gezuiverd.

In het landelijk bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afgesproken te gaan samenwerken om besparingen te realiseren in de waterketen. Dit heeft concreet vorm gekregen in het integraal afvalwaterketenplan Bollenstreek 2017-2021; waarbij plannen voor het verwerken van afvalwater niet langer per gemeente worden gemaakt, maar in samenhang worden bekeken. Deze aanpak is uniek.

Praktijkvoorbeelden

De samenwerking leidt in de praktijk tot flinke kostenbesparingen. Met de gezamenlijke aanpak van wateroverlast op het bedrijventerrein van Jagtlust in Sassenheim, realiseren Rijnland en de gemeente Teylingen een besparing van circa 500.000 euro. Dat is net zoveel als de besparing die in Noordwijk wordt behaald door extra rioolcapaciteit te maken in een nieuwe woonwijk, waardoor bergbezinkbassins niet meer nodig zijn.

In Lisse wordt de afvoer van afvalwater- en hemelwaterafvoer steeds meer gescheiden. Hierdoor is er minder zuiveringscapaciteit nodig en kan er 2 tot 3 miljoen euro worden bespaard als de zuivering aan renovatie of vervanging toe is. Ook in Katwijk (Molenwijk en De Noord) wordt een gescheiden riolering aangelegd voor hemelwater en afvalwater. 

De samenwerking leidt niet alleen tot kostenbesparingen, maar ook tot een doelmatige inzet van kennis en kunde. De gemeente Noordwijkerhout voert daarom rioleringswerkzaamheden uit in samenwerking met Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea, waardoor er altijd voldoende personeel met de juiste kennis beschikbaar is. De gemeente houdt de regie over de werkzaamheden. 

De besturen en raden van de betrokken gemeenten en het hoogheemraadschap hebben ingestemd met het plan. Ook Dunea heeft zich inmiddels aangesloten bij het samenwerkingsverband. 

Download de infographic

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland 

Gerelateerde regio's: