Nieuws

Beluchtingsprojecten Dommel Eindhoven feestelijk opgeleverd

Beluchtingsprojecten Dommel Eindhoven feestelijk opgeleverd

De waterkwaliteit verbeteren én aanwezige flora en fauna beschermen. Dat was het doel van twee projecten op de rioolwaterzuivering in Eindhoven waar Waterschap De Dommel het afgelopen jaar hard aan heeft gewerkt.

Innovatieve projecten die zorgen voor meer lucht voor de Dommel. De projecten zijn nagenoeg klaar. Op dinsdag 27 juni van 16.00 tot 17.30 uur zijn ze feestelijk opgeleverd.

Tijdens regendagen meet Waterschap De Dommel regelmatig lage concentraties aan zuurstof in het water van de Dommel. Het overstorten van de riolering en tijdelijk verlaagde zuurstofconcentraties in het gezuiverd afvalwater (effluent) zorgen hiervoor. Om dit te veranderen, zijn er op het terrein van de rioolwaterzuivering in Eindhoven twee beluchtingsinstallaties gebouwd die het zuurstofgehalte in het water verhogen.

Extra beluchting voor zuurstof in het water

Via beluchtingsplaten op de bodem van de effluentgoot wordt met behulp van drie blowers lucht in het effluent (gezuiverd afvalwater) geblazen. Op de bodem van de Dommel zijn vijf beluchtingsunits geplaatst. Als deze installatie in werking is, zijn er fijne luchtbellen aan het wateroppervlak zichtbaar. De extra beluchting moet tijdelijke zuurstoftekorten in de Dommel tegengaan. Dit is goed voor de waterkwaliteit en de aanwezige flora en fauna. Waterschap De Dommel wil de komende jaren nog meer van zulke beluchtinginstallaties plaatsen. Dergelijke installaties vragen een veel lagere investering dan maatregelen voor preventie van riooloverstorten. Uiteraard blijven wij, samen met gemeenten wel werken aan de vermindering van riooloverstorten.

Feestelijke oplevering

De bouw van de beluchtingsinstallaties is nagenoeg klaar. 

...

Lees het hele artikel op www.dommel.nl

System.ArgumentException: Cannot instantiate a DynamicNode without an id
   bij umbraco.MacroEngines.DynamicNode..ctor(String NodeId)
   bij umbraco.MacroEngines.Library.RazorLibraryCore.NodeById(String Id)
   bij umbraco.MacroEngines.DynamicNode.NodeById(String Id)
   bij ASP._Page_macroscripts_nieuws_article_cshtml.<>c__DisplayClass44.<Regios>b__43(TextWriter __razor_helper_writer) in d:\Sites\SamenWaW\wwwroot\macroScripts\Nieuws\Article.cshtml:regel 65