Nieuws

Waterschap en gemeenten in Utrecht pakken door op samenwerking in de afvalwaterketen

Waterschap en gemeenten in Utrecht pakken door op samenwerking in de afvalwaterketen

Op 16 maart 2017 tekenden 14 Utrechtse gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor een tweede periode in de samenwerking rond de afvalwaterketen: Waterinnovatienetwerk(Winnet).

De samenwerking is gestart in januari 2013 en heeft in haar eerste periode haar nut bewezen. ‘Winnet is winst voor water, we leveren betere kwaliteit tegen lagere kosten,’ aldus Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad (dagelijks bestuurslid) bij het waterschap. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Doelmatiger, duurzamer en efficiënter
Goed rioolbeheer is belangrijk voor ons leefmilieu. Door goed functionerende riolen en zuiveringsinstallaties wordt vies rioolwater schoongemaakt en blijven onze sloten en kanalen schoon. In het huidige systeem zorgt de gemeente voor de riolering en het waterschap voor het zuiveren van het afvalwater. Twee taken die letterlijk met elkaar verbonden zijn. De partijen werken in Winnet aan een doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer, zodat we ook in de toekomst het rioolwater kunnen zuiveren tegen aanvaardbare kosten.

Kostenstijging verminderen
De basis voor Winnet is gelegd in het Landelijk Bestuursakkoord Water, waarin gemeenten, waterschappen en het Rijk hebben afgesproken om door samenwerking in de (afval)waterketen een vermindering van de kostenstijging te realiseren.

...

Lees het hele artikel op rtvstichtsevecht.nl

Gerelateerde regio's: