Nieuws

Nieuwe opties collectief zuiveren afvalwater

Nieuwe opties collectief zuiveren afvalwater

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft, mede in overleg met de Unie van Waterschappen, onderzocht hoe wettelijke belemmeringen kunnen worden weggenomen voor het collectief zuiveren van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen. 

Door onder andere een beperkte aanpassing in de Waterschapswet wordt het mogelijk om op meerdere manieren collectief te zuiveren.

Glastuinbouwbedrijven moeten per 1 januari 2018 beschikken over een installatie om afvalwater te zuiveren. Deze zogeheten zuiveringsplicht kan een tuinder individueel of met een mobiele zuivering invullen. Om de zuiveringsplicht haalbaar en betaalbaar te houden, wordt er ook ruimte geboden voor een collectieve aanpak. Dat kon al via een collectieve zuivering met particuliere aanvoerleidingen. Daar komen onderstaande 2 opties bij.

BEPERKTE AANPASSING WATERSCHAPSWET

Het wordt mogelijk dat tuinderscollectieven afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen lozen op de gemeentelijke riolering. De collectieve zuivering wordt hierbij onder verantwoordelijkheid van een waterschap uitgevoerd.

... 

Lees het hele artikel op www.uvw.nl