Nieuws

Bijeenkomst Asset Management Zwolle

Bijeenkomst Asset Management Zwolle

Op donderdag 24 maart 2016 vond de tweede bijeenkomst over assetmanagement in de waterketen plaats bij Vitens in Zwolle. Een kort verslag van de eerste bijeenkomst op 10 maart bij Oasen is hier te lezen. In deze tweede bijeenkomst stond opnieuw de vraag centraal op welke manier waterketenorganisaties rond assetmanagement elkaar kunnen ondersteunen en versterken. 

Jelle Roorda (Vewin) lichtte als dagvoorzitter toe dat in de afgelopen jaren veel energie is gestoken in de samenwerking tussen waterschappen en gemeenten en dat nu deze samenwerking concreet geworden, het ook een goed moment is om de mogelijke rol van drinkwaterbedrijven bij de samenwerking in de waterketen nader te verkennen. In 2015 is op deze manier het thema waterkwaliteit behandeld en is de Kansenkaart Drinkwater opgesteld. In de kansenkaart zijn 16 praktijkvoorbeelden van samenwerking die drinkwaterbedrijven hebben met waterschappen en/of gemeenten ter inspiratie bij elkaar gebracht. Ook in de samenwerkingsregio’s beginnen drinkwaterbedrijven aangehaakt te raken. 

20160324_141313LR

Annemarie Verbeek-Kalshoven presenteert de assetmanagement strategie van Vitens en laat zien hoe Vitens dit heeft ingeregeld. Het systeem is niet in beton gegoten, maar wordt werkender wijs aangepast en verbeterd. Dat was en is niet eenvoudig. Vitens heeft veel assets en bijvoorbeeld de staat van onderhoud daarvan is niet overal gelijk. Men heeft er voor gekozen om met een programmatische aanpak in een aantal jaar een basisniveau op te zetten en in de vingers te krijgen, om vanaf 2018 een eenduidige werkwijze onder de knie te hebben en assetmanagement in de lijn laten landen. Heldere strategische doelen (kpi’s) sturen het programma.

Door Chris Büscher en Jos Frijns van KWR Water Research is onderzocht wat de cultuuraspecten zijn die een doorslaggevende rol spelen bij assetmanagement. Daarvoor zijn een aantal grote organisaties geïnterviewd (Prorail, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander) en de cultuuraspecten in kaart gebracht. Daarbij zijn twee spanningsvelden te zien:

  1. Is binnen buiten? Oftewel, komen de data in de Assetmanagement systemen overeen met de daadwerkelijk assets in de buitenwereld? Hier komt de menselijke factor bij kijken, als bijvoorbeeld monteurs aanpassingen doen, zullen ze wijzigingen ook moeten doorvoeren in de digitale systemen. Dat blijkt ingewikkeld.
  2. Hoe communiceer je effectief tussen de verschillende niveaus van asset owner (directie/MT) goed naar de assetmanager (beheerder van de installaties) en vervolgens naar de serviceprovider (de uitvoerder/monteur/operator). Ook dat is niet eenvoudig en daar is veel aandacht voor nodig middels trainingen, stellen van gezamenlijke/afdelingsoverschrijdende doelen, etc..

Het is belangrijk dat medewerkers zich op elk niveau proberen te verplaatsen in de ander, ook buiten de eigen organisatie. Als je die houding hebt, dan is effectief samenwerken mogelijk en ook leuk.

20160324_163153LR

In twee interactieve sessies is vervolgens in groepjes van 3-5 mensen nagedacht over de vragen:

  1. Wat heb je elkaar te bieden en wat kan je aan de ander overlaten?
    Kennis uitwisselen is slim: drinkwaterbedrijven en waterschappen hebben veelal strategisch meer ontwikkeld, gemeenten hebben veel praktische ervaring, die zou je over en weer moeten benutten. Belangrijk lijkt dat één partij de regie neemt, in veel gevallen is de gemeente daarvoor de aangewezen organisatie, dus laat ze die regie ook nemen. Samenwerken is leuk, het levert echt positieve energie op. Dus we gaan elkaar opzoeken op weg naar samenwerking in vertrouwen.
  2. Hoe ga je om met het genoemde spanningsveld (Is buiten binnen? Schakelen tussen verschillende niveaus)
    Als je het bovenliggende doel helderder maakt, dan maakt dat het makkelijker om de spanningsvelden te overbruggen. Het bovenliggende doel voor waterketenpartners is altijd de burger en het minimaliseren van de maatschappelijke overlast en kosten. Werk vanuit die insteek met elkaar samen. 

Na afloop van deze geslaagde interactieve middag tijdens de borrel de discussie voortgezet.

Download hier de presentaties.