Nieuws

Regering moet kiezen voor klimaat

Regering moet kiezen voor klimaat

Nu de hele wereld zich heeft uitgesproken voor serieuze klimaatmaatregelen, is het tijd dat ook de Nederlandse regering echt kiest voor duurzame energie. Dat stellen de koepelorganisaties van waterschappen, gemeenten, provincies in reactie op het in Parijs bereikte klimaatakkoord.

De decentrale overheden leggen de lat hoger dan het nationale Energieakkoord, maar als zij hun ambities willen waarmaken, moet ook het rijk de schouders eronder zetten.

Waterschappen willen energieneutraal

Politiek Den Haag kan niet achterblijven na het Parijs-akkoord van afgelopen weekend, vindt de nieuwe voorzitter (per 1 januari 2016) van de Unie van Waterschappen, Hans Oosters. Dat het klimaat de waterschappen aan het hart gaat, is logisch: zij hebben in hun dagelijks werk te maken met de directe gevolgen van stijgende waterspiegels en droge periodes als gevolg van de klimaatveranderingen. De waterschappen willen daarom niet alleen dijken, boezems en waterbergingen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, ze willen ook het goede voorbeeld geven in de transitie naar duurzame energie, zegt Oosters. ‘Van alle overheden zijn wij koploper op het gebied van energiebesparing en zelf opwekken van duurzame energie. Onze doelstelling is om in 2020 veertig procent van onze energie zelf duurzaam op te wekken. En komend jaar gaan we daar met een nieuwe Green Deal nog een schep bovenop doen, want we willen zo snel mogelijk naar volledig energieneutraal. Dat gaan we realiseren door zelf te investeren, maar ook door waar mogelijk terreinen aan derden ter beschikking te stellen voor wind- en zonne-energie.’ 

Lees meer