Nieuws

Amersfoorters trekken straks toilet door met regenwater

Amersfoorters trekken straks toilet door met regenwater

Het toilet doorspoelen of de tuin sproeien. Dat kan heel goed met schoon regenwater. Zo hoeft het regenwater niet via het riool weg te spoelen.

Dat is een van de plannen van Waterschap Vallei en Veluwe, dat hiervoor met 28 gemeenten gaat samenwerken. Doel is om riolering, watertransport en zuiveringsinstallatie beter te benutten. Dat staat in de visie die gemeenten en waterschap gezamenlijk opgesteld hebben.

De nadruk ligt op het slimmer verwerken van 'gebruikt water' en toenemende neerslag, zegt Yvonne Vlek van Waterschap Vallei en Veluwe. ,,Daarvoor willen we het schone water zo veel mogelijk ter plekke gebruiken.''

In de visie worden de riolering van de gemeente en de zuivering door het waterschap als één systeem gezien. Dit betekent dat het waterschap de gemeenten ook financieel gaat ondersteunen bij de realisatie van de ideeën. De komende zes jaar reserveert het waterschap hiervoor jaarlijks 2 miljoen euro.

Samenwerken
,,In het verleden werd er veel minder samengewerkt. Toen was de riolering van woning tot gemeentegrens een zaak van de gemeente en het vervoeren vanaf de gemeentegrens in rioolbuizen naar de zuivering een zaak van het waterschap," zegt Vlek. ,,Door het als één systeem te zien, kun je veel beter resultaat halen en efficiënter werken.''

Lees verder op AD.nl