Nieuws

Schone maaswaterketen van start

Schone maaswaterketen van start

Tijdens de eerste stuurgroepbijeenkomst is op 20 oktober 2015 het logo van het project Schone Maaswaterketen onthuld en het project echt gestart.

Voorzitter Jelle Roorda constateerde dat er een pittige opdracht ligt te wachten, maar het enthousiasme van de vele aanwezigen zal zeker bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

In het project Schone Maaswaterketen werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit van deze rivier duurzaam te verbeteren. De betrokken partijen onderzoeken een innovatieve methode om geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen te verwijderen tegen zo laag mogelijke kosten.  Hierbij moet wel gezegd worden dat dit project een van de opties is om de Maas schoner te maken. Het aanpakken van de verontreinigingsbron is zeker net zo belangrijk als het zoeken naar end-of-pipe oplossingen.

Lees meer over het project op de Kansenkaart