Nieuws

Hand in hand voor samenwerking in regio Rotterdam

Hand in hand voor samenwerking in regio Rotterdam

“Samen werken aan water”. Onder dat motto sloegen bestuurders van de gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vandaag twee vliegen in één klap.

Zij bekrachtigden in het Drijvend Paviljoen aan de Rijnhaven tegelijkertijd de herijking van Waterplan 2 Rotterdam én de overeenkomst Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen.

 

 

wethouder Van Huffelen, hoogheemraad Van Zoelen (HHSK), hoogheemraad Ter Woorst (HHD) en heemraad Schelling (WSHD)

 

Na boeiende presentaties over waaróm we het allemaal doen (adaptatie aan klimaatverandering, een toekomstbestendig afvalwatersysteem) en hóe we dat doen (afkoppelen, allerlei vormen van waterberging creëren), gingen de bestuurders over tot de symbolische handeling. Die bestond uit het aan elkaar koppelen van vier buisdelen tot een gesloten keten. Daarbij bleek dat techniek soms nog best ingewikkeld kan zijn, maar dat het met de bestuurlijke samenwerking in het Rotterdamse wel goed zit.

 

De Herijking Waterplan 2 is op het waterloket te downloaden. 

 

Bron: www.rotterdam.nl