Nieuws

Pilot rioolvervanging in samenwerkingsverband 5G

Pilot rioolvervanging in samenwerkingsverband 5G

De gemeente Renkum gaat het riool vervangen in verschillende straten in de gemeente. De uitvoering van deze werkzaamheden worden als pilot in 5G-verband uitgevoerd. 5G staat voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden die samenwerken, in dit geval op gebied van ingenieursdiensten. Voor dit project wil de gemeente de voorbereiding en begeleiding uitbesteden aan de gemeente Overbetuwe (voorbereiding en engineering) en de gemeente Arnhem (directievoering). Gemeente Renkum voert als opdrachtgever uiteraard de regie en verzorgt de communicatie richting haar inwoners. 

Intergemeentelijk werken
In 2011 is in het kader van ‘Intergemeentelijk Werken’ met de vijf gemeenten begonnen met het verkennen van de samenwerking bij werken in de openbare ruimte. Doel van deze pilot is om te bepalen of de gemeente Renkum op het gebied van de openbare ruimte kan samenwerken richting realisatie. De samenwerking heeft tot doel om:

  • van elkaars kennis en expertise gebruik te maken;
  • gebruik te maken van capaciteit bij onder- en overbezetting; 
  • van elkaar te leren en efficiënter te werken en 
  • kennis en kunde vast te houden binnen de vijf gemeenten. 

Werkzaamheden
De riolering in de wegen wordt geheel vervangen en de riolering naar de woning toe wordt vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens vervangen. Met de werkzaamheden worden het trottoir en de weg meegenomen, waarbij de bestaande verharding vervangen wordt door straatstenen. De nutsbedrijven zijn op dit moment aan het bekijken of zij vervangingen of vernieuwingen aan de kabels en leidingen willen doorvoeren. Is dit het geval, dan gebeurd het vervangen zoveel mogelijk vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden.

bron: www.renkum.nl