Nieuws

Symposium “Samenwerken aan water”

Symposium “Samenwerken aan water”

Op 10 mei kwamen verschillende “trekkers” bijeen vanuit verschillende disciplines om verder te praten over de samenwerking in de waterketen. In het Aluminumhuis van Houten werd de aftrap gegeven door Guy Henckens, waarin ingegaan werd op verschillende theorieeen rondom samenwerking.

Daarna was het tijd voor interactie. Gedurende snelle speeddates ontmoetten de verschillende bezoekers elkaar in rap tempo. Hierin werd ingegaan op vormen van samenwerking en elkaars ervaringen. Onder het motto “kennen en herkennen” leerde men elkaar op die manier snel kennen. Na een pauze werd gedurende ronde tafel gesprekken gediscussieerd rondom verschillende thema’s. Er werd gesproken rondom onder andere de volgende vragen; Wat heeft u en uw werkeenheid de afgelopen 2 jaar, sinds het sluiten van het akkoord, bereikt? Wat is uw goede voorbeeld in Nederland, waar bent u van onder de indruk? Wat doet u precies in de samenwerking? Brengt u extra energie in? De conclusies van deze “ronde tafel” discussies zullen binnenkort gepubliceerd worden.

Gert Dekker ging in een presenatie in op de monitoring en de voortgang en bracht dit in beeld door in verschillende kaartjes van Nederland deze voortgang te laten zien. U kunt deze presentatie in zijn geheel downloaden van de pagina "Documenten".

In een afsluiting van Hein van Stokkom werd benadrukt dat we met recht trots kunnen zijn op de behaalde resultaten en werd ingegaan op de toekomst. In een afsluitende borrel werd nog prettig nagepraat over deze interactieve middag. Uiteraard kunnen de bezoekers elkaar nog blijven vinden via Linkedin-groep, en voor hen is een speciale subgroep aangemaakt.