Nieuws

Regiobijeenkomsten hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Regiobijeenkomsten hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Vele raadsleden van gemeenten zijn nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden tot samenwerking in de waterketen. Daarom organiseert het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de diverse regio’s van haar beheersgebied kennismakingsbijeenkomsten over de waterketen.

De raadsleden, wethouders en betrokken ambtenaren van de gemeenten worden uitgenodigd op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daar wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven op de mogelijkheden tot samenwerking. Vervolgens is er gelegenheid om de rioolwaterzuiveringsinstallatie te bezoeken. De ochtend- of middagbijeenkomst wordt afgesloten met een korte discussie (circa 1 uur) in de vorm van een wereld cafe waarbij per tafel een stelling wordt besproken. De reacties  worden op het tafelkleed geschreven en er kan door een volgende groep worden ingaan op deze reacties. De deelnemers wisselen per 20 minuten van tafel.  De bijeenkomst wordt afgesloten door een korte terugmelding van de “tafelvoorzitters”.

De deelnemers zijn tot nu toe positief over de bijeenkomsten door de kleinschalige opzet, de kennismaking met de waterketen en de mogelijkheden om elkaar uit een regio informeel te ontmoeten. De reacties uit de discussies worden na afloop aan alle deelnemers toegezonden.
De verwachting is dat deze bijeenkomsten bijdragen aan een beter en breder begrip voor de waterketen en de mogelijkheden tot samenwerking.

bron: www.hhnk.nl