Nieuws

15 kenniscoaches benoemd

15 kenniscoaches benoemd

Stichting RIONED heeft 15 kenniscoaches geselecteerd. Zij kunnen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven ondersteunen die samenwerken om het bestuursakkoord voor de waterketen uit te voeren. 

Kenniscoaches zijn van en voor de praktijk, zij werken zelf bij één van de partijen van het bestuursakkoord. Verschillende regio’s van samenwerkende gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben belangstelling getoond voor de inzet van een kenniscoach. Het samenbrengen van regio en kenniscoach gaat nu beginnen. Na een uitgebreide selectieprocedure zijn als kenniscoach benoemd:

Remco Bosma
ministerie van Infrastructuur en Milieu

Thuy Do
gemeente Rotterdam

Luit-Jan Dijkhuis
ministerie van Infrastructuur en Milieu

Saskia Holthuijsen
Waternet

Marijke Jaarsma
waterschap Vallei en Eem

Huub Keijzers
gemeente Weert

Jan Kwakkel
waterschap Regge en Dinkel

Eric Lanooy
gemeente Assen

Christophe Meijer
gemeente Urk

Erwin Rebergen
gemeente Utrecht

Jan de Regt
gemeente Veere

Eduard Schilling
gemeente Nijmegen

Theo Smit
Aquario

Erik Warns
gemeente Beverwijk

Ed Wesenaar
gemeente Alphen aan den Rijn

Regio bepaalt inzet kenniscoach
Het programma van de kenniscoaches is vraag gestuurd. Dat betekent dat een regio van samenwerkende partijen zelf bepaalt of een kenniscoach wordt ingezet. Een kenniscoach geeft een impuls aan de regionale samenwerking door verhelderende vragen te stellen, ideeën aan te dragen, feedback te geven en te verbinden. Een kenniscoach is een katalysator en geen adviseur. Op basis van vraag en situatie kiest de regio zelf uit enkele voorgedragen personen de kenniscoach die het beste past.

Meer weten over inzet van een kenniscoach?
Leg uw vraag of situatie voor aan Gert Dekker, coördinator kenniscoaches bij Stichting RIONED, en overleg met hem over de inzet van een kenniscoach.Kenniscoaches zijn van en voor de praktijk, zij werken zelf bij één van de partijen van het bestuursakkoord. Verschillende regio’s van samenwerkende gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben belangstelling getoond voor de inzet van een kenniscoach. Het samenbrengen van regio en kenniscoach gaat nu beginnen.

Download hier de factsheet over de kenniscoaches