Nieuws

Gezamenlijk onderzoek naar geneesmiddelen in het water

Gezamenlijk onderzoek naar geneesmiddelen in het water

Op welke plaatsen in het beheersgebied van de Utrechtse waterschappen komen geneesmiddelen voor in het oppervlaktewater en welke maatregelen zijn nodig om de (drink)waterkwaliteit te kunnen waarborgen? Die vragen staan centraal in een onderzoek waarvoor zes partijen samenwerken.

De partijen ondertekenden dinsdag 25 augustus in Leusden de samenwerkingsovereenkomst voor een gebiedsstudie geneesmiddelen. De afvalwaterbehandelaars Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waternet gaan samen met de drinkwaterbedrijven Vitens NV en Oasen N.V. en de STOWA onderzoek doen naar geneesmiddelen.

Drinkwaterkwaliteit is goed

Hoewel de drinkwaterkwaliteit in Nederland goed is, willen de waterpartijen goed voorbereid zijn op de toekomst. Het in oppervlaktewater voorkomen van geneesmiddelen is een mogelijke bedreiging voor de toekomst, ook voor de drinkwaterbereiding. De samenwerking van de diverse partijen is vrij uniek en vanwege het innovatieve karakter van het onderzoek is een subsidie van de provincie Utrecht verkregen. Dit in het kader van de Stimuleringsregeling waterketen 2008-2011, waarbij samenwerking tussen partijen, innovatie en duurzaamheid belangrijke aandachtspunten zijn.

Over een jaar verwacht het samenwerkingsverband de resultaten van het uitgevoerde onderzoek te kunnen presenteren. Dan kunnen ze wellicht antwoord geven op de vragen of het nodig is extra aandacht te schenken aan verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater.

Bron: Waterforum online