Nieuws

Kwaliteit van bronnen voor drinkwater steeds meer onder druk

​​Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen. Onderzoekers van KWR hebben een samenvattend overzicht opgesteld van beschikbare informatie over de toestand van de bronnen en deze studie levert een zorgelijk beeld op. Vewin benadrukt daarom dat meer maatregelen om de kwaliteit van de bronnen te verbeteren absoluut noodzakelijk zijn. Lees meer

Bouwstenen water in de Omgevingswet

Het Twents waternet (14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen) hebben samen met veel andere partners een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op de Omgevingswet. Lees meer