Documenten

322 documenten

Nieuwsbrief Oktober Samenwerking Afvalwaterketen Groningen/Drenthe

 nummer 6 – oktober 2012 Redactieadres: Secretariaat Vereniging van Groninger Gemeenten secretariaat@groningergemeenten.nl 050 - 303 97 97 Postbus 9 9790 AA TEN BOER   Vragen en reacties kunnen worden gemaild naar: Jeroen Niezen - Waterambassadeur j.niezen@groningergemeenten.nl  

Download

Afvalwaterketen tot 2030

Waar staat de afvalwaterketen in 2030? Hoe komen we daar? U leest onze antwoorden in dit visiedocument. Wij presenteren hiermee een agenda voor de nieuwe ontwikkelingen in de komende jaren.

Download

Nieuwsbrief; Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de ws Hunze en Aa’s en Noorderzijl-vest

Het Afvalwaterplan wordt in samenwerking tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijl-vest opgesteld. Deze nieuwsbrief is de eerste van in totaal drie te ver-schijnen nieuwsbrieven. In de nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over de tot-standkoming van deze, voor de regio, nieuwe planvorm. Deze nieuwsbrief is primair bedoeld voor betrokken ambtenaren, bestuurders en alle andere in het plan geïnteresseerden.

Download

Visitatie en interventieladder

In het bestuursakkoord water (BAW) is een afspraak opgenomen over zogenaamde 'stok achter de deur' wetgeving voor het geval de afspraken in het waterketendeel van het akkoord eind 2012 onvoldoende voortgang en resultaat opleveren. Deze afspraak is overgenomen uit het akkoord tussen VNG en UvW van 2010.

Download